: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

НОВИНИ

Серед багатьох хороших традицій, що склались у нашому навчальному закладі, існує традиція урочистої посвяти першокурсників у...
Книга – це велике диво, створене людиною. 3 жовтня в читальній залі бібліотеки коледжу було...
З 03.04.2017р. по 12.05.2017р. пройшов місячник ПЦК терапевтичних дисциплін.Цікаво та змістовно організовані...
19.05.2017р. в Чемеровецькому медичному коледжі відбулася методична рада. В методичній раді взяли участь...
З 03.04.2017р. до 10.04.2017р. 2017 року пройшов тиждень ПЦК загальноосвітніх дисциплін.Цікаво та змістовно пройшли...
Joomla! Україна

загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

        

  Голова циклової комісії - Семенишина Ніна Дмитрівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

1До складу комісії входить 6 викладачів: 4 - спеціалісти вищої категорії      (Брилко Г.Р. – викладач - методист, Уланівський В.О. – старший викладач, Юрченко А.П.); 2 - викладачі першої категорії (Берладін І.П., Гаєвський А.О.)

Члени предметної циклової комісії працюють над проблемою «Удосконалення навчального процесу шляхом широкого використання сучасних активних форм та методів навчання як засобу підвищення навчальної мотивації студентів на заняттях та в позааудиторний час».

         Основним завдання циклової комісії є оптимізація загальноосвітніх дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, сприяла ідеалам гуманізму і демократії, активно бере участь у перетворенні суспільства з почуттям відповідальності за свою долю, а також долю своєї країни та такого відкритого сьогодні світу.

Члени методичної комісії працюють над розробкою дидактичних матеріалів та навчально-методичним забезпеченням занять з предметів циклу відповідно до вимог навчального плану та робочих навчальних програм.

На засіданнях ПЦК заслуховується інформація викладачів про стан роботи кабінетів та лабораторій, предметних гуртків, хід виконання робочих навчальних програм, аналіз та результативність педагогічної діяльності викладачів.

Викладачі предметної циклової комісії в своїй педагогічній діяльності спираються на ті методи навчання, які активізують пізнавальну діяльність студентів. Насамперед, використовують методи технологій розвитку критичного мислення, в процесі чого формулюють проблемні запитання та залучають студентів до пошуку й осмислення нової навчальної інформації шляхом частково-пошукового методу або евристичної бесіди. Викладачі поєднують колективну, групову та індивідуальну форми роботи студентів.

Для повноцінної організації активної діяльності студентів викладачі застосовують дослідницький метод, де учасники заняття оволодівають знаннями, вміннями досліджувати, робити висновки, а отриманні знання і навички застосовувати на практиці.

При цикловій комісії функціонують гуртки: математичний, фізичний, хімічний та основ інформатики.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фоховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню і узагальненню прогресивного передового досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, зошитів самопідготовки студентів до занять. Акцентується велика увага на організації   і проведенні поза- аудиторної самостійної роботи студентів – організації додаткових занять, групових та індивідуальних консультацій з студентами.

Вже стало традицією щорічно в коледжі проводити тиждень циклової комісії як творчу співпрацю   студентів та викладачів. Основним завданням тижня є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формування їхнього наукового світогляду та вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Отже основна методична проблема при викладанні загальноосвітніх дисциплін – це активізація навчально - пізнавальної діяльності студентів через урізноманітнення форм та методів роботи на занятті та в позааудиторний час. На кожному занятті запроваджуються міжпредметні зв’язки з раніше вивченим та з медичними предметами, що сприяє забезпеченню науковості викладання, систематичності виявлення закономірностей та професійного виховання студентів.

Члени методичної комісії впевнені, що кожній сучасній людині, яка вважає себе цивілізованою в певній галузі, зрозуміло, що без знань сучасної електронної техніки, без володіння нею, стати спеціалістом-професіоналом неможливо. Тому викладачі інформатики та обчислювальної медичної техніки навчають студентів основам інформаційної грамотності, прилучаючи студентів до роботи з комп’ютером. Переважно заняття носять практичний характер, що безпосередньо стимулюється пізнавальна діяльність студентів, формується їх аналітичне мислення.

Таким чином, творчий пошук викладачів стає запорукою їхнього професійного зростання на освітянській ниві.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Загальна інформація
Про нас
Нормативні документи
Ліцензія
Сертифікати
Статут
Звернення директора
Історія коледжу
Відеотур по коледжу
Абітурієнтам
Акт узгодження переліку спеціальностей
ОГОЛОШЕННЯ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2017
ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Положення про приймальну комісію
ПЛАН ПРИЙОМУ
ПРОГРАМА ЗІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з української мови
з біології
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
РЕЙТИНГ АБІТУРІЄНТІВ 2017 РОКУ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ
спеціальність "Сестринська справа" (11кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" (9кл.)
спеціальність "Сестринська справа" (9кл.)
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
наказ зарахування лікувальна справа
наказ зарахування сестринська справа
наказ зарахування сестринська справа 11 клас
Список студентів рекомендованих для поселення в гуртожиток
Структурні підрозділи
Адміністрація коледжу
Графік прийому громадян
Відділення
Лікувальна справа
Сестринська справа
Циклові комісії
професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей
загальноосвітніх дисциплін
фізичного виховання та захисту Вітчизни
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю
педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю
природничо-наукової підготовки
терапевтичного профілю
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Кадровий склад
Навчально-методична робота
Навчальна робота
Методична робота
Методична палітра педагогічної діяльності викладачів коледжу
Виховна робота
Виховуємо громадянина
Самоврядування - школа молодого лідера
Наш гуртожиток
Бібліотека
Практичне навчання
Практичне навчання – запорука професіоналізму
Положення про практику
Клінічні бази практики
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Сестринська справа""
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Лікувальна справа"
Державні закупівлі
Новини
Доступ до публічної інформації
Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації
Форма подання від фізичної особи
Форма подання від юридичної особи
Форма подання від об'єднань громадян
Доступ до публічної інформації Чемеровецького медичного коледжу
Стипендіальне забезпечення
: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

Випадкові фото

Випадкові фото

Ми на карті

{mosmap}